Varmepumpe

Over 1 million nordmenn har varmepumpe hjemme, og stadig flere blir klar over fordelene med slik oppvarming.

Vi gir deg råd om hvilken effektstørrelse på varmepumpen du bør ha og hva slags type du bør velge.

En varmepumpe kan mer enn halvere energiforbruket ditt knyttet til oppvarming. Det er derfor en gunstig løsning både for miljøet og privatøkonomien. En varmepumpe sørger også for bedre inneluft og en jevn temperatur i boligen.

Slik velger du varmepumpe

Luft-luft-varmepumper passer for:

 • Eneboliger og rekkehus med elektriske oppvarming, som panelovner
 • Boliger med behov både for oppvarming og kjøling
 • Hytter – særlig for de som må holdes frostfrie
 • Boliger med oljefyr eller oljekamin, der det ikke er mulig eller aktuelt med bergvarme eller luft-vann-varmepumper. Forutsetter åpen planløsning i boligen.

Luft-vann-varmepumper passer for:

 • Boliger med vannbåren varme og oljekjel eller elkjel
 • Nye eneboliger med vannbåren varme
 • Boliger med vannbåren varme hvor det ikke er mulig eller for kostbart å bore energibrønn

Bergvarmepumper passer for:

 • Boliger med vannbåren varme og oljekjel eller elkjel
 • Boliger der det er vanskelig å plassere utedel til luft-vann-varmepumpe (for eksempel i rekkehus)
 • Nye eneboliger som har vannbåren varme og som kan utnytte nesten gratis kjøling fra bergvarmepumpe

Avtrekksvarmepumper passer for:

 • Boliger med vannbåren varme der det er vanskelig å plassere utedel og for dyrt eller uaktuelt å bore energibrønn
 • Både leiligheter og eneboliger opp til ca. 200 m2 med behov for balansert ventilasjonsløsning, alternativt avtrekksventilasjonsløsning 

Visste du at …

å bruke varmepumpe som primær oppvarmingsressurs i egen bolig er blant de viktigste bidragene hver og en av oss kan ha til det grønne skiftet? Varmepumpen belaster strømforbruket minimalt, da den henter energien sin fra omgivelsene og naturen.